Presentació

La "Formació Bàsica" es considera el tercer nivell de la formació del catequista. És central en l'itinerari formatiu i pressuposa tant la "formació cristiana dins la comunitat" com "la formació inicial". La Formació Bàsica, ja més sistemàtica i estructurada que les anterios, consta d'un total de 80 hores lectives, repartides en aquests blocs: 

* 40h. de Formació bàsica comuna

* 20h. de Formació catequètica fonamental (àmbit pastoral)

 *20 h. de Formació catequètica específica (destinatari)

La Delegació Diocesana de Catequesi i Catecumenat ofereix d'una manera estble aquesta Formació Bàsica organitzant-la conjuntament amb l'Institut de Ciències Religioses Sant Fructuós, que hi aporta els mitjans humans i organitzatius, i la seva nova seu ubicada en el Seminari de Tarragona.

Aquest curs .
 
Les dates previstes per al curs són: 
 
Per més informació, podeu descarregar-vos el PDF que trobareu al final d'aquesta pàgina. També hi trobareu la fitxa que cal omplir i fer arribar a la Secretaria de l'Institut segellada pel rector de la vostra parròquia si us voleu inscriure.  


FITXA INSCRIPCIÓ

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com