Tramitació títol DECA Educació Infantil i Primària

Cada alumne/a un cop finalitzats els seus estudis tramitarà el títol directament a la Conferencia Episcopal Española.

Passos que cal seguir:

  1. Omplir la sol·licitud de certificació/expedient acadèmic (a secretaria o descarregar web) i lliurar-la a Secretaria
  2. Verificació per part de Secretaria que s’han completat els estudis i revisió de la documentació acadèmica
  3. Un cop la secretaria de l’Institut comunica per correu electrònic a l’alumne/a la verificació cal pagar la taxa corresponent a l’expedició de documentació/certificat sol·licitat: 30€ (presentar a secretaria resguard ingrés bancari BBVA ES9401828366510200095122)
  4. Una vegada pagada la taxa, s’expediran els certificats corresponents. La secretaria ho comunicarà per correu electrònic a l’alumne/a
  5. Lliurament dels certificats a l’alumne/a i compulsa de documentació, si és necessària
  6. Paral·lelament l’alumne/a podrà d’omplir la instància i la declaració de responsabilitat i fer el pagament de les taxes a la Conferencia Episcopal Española. Vegeu indicacions
  7. Enviar per correu postal tota la documentació a la Conferencia Episcopal Español

Indicacions a partir de l'1 de setembre de 2018:

(http://www.conferenciaepiscopal.es/documentacion-necesaria-para-la-obtencion-de-la-deca/)

Documentació a lliurar/enviar:

- Fotocòpia compulsada del Títol de Magisteri o del grau equivalent o del justificant de pagament de les taxes del títol (compulsa a Secretaria)

- Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb totes les assignatures cursades, crèdits crèdits corresponents i curs escolar (sol·licitar a Secretaria)* (NOTA:Per a l’emissió del títol, s’ha de poder  comprovar que els 24 ECTS de les assignatures dirigides a l’obtenció de la DECA)

- Fotocòpia compulsada del DNI(les dues cares del DNI impreses)

- Còpia del justificant de pagament de les taxes dels drets del títol (cal fer un ingrés de 60€ al següent compte: Banco Santander IBAN ES41-0049-5814-4423-1602-0709; Beneficiari: Conferencia Episcopal Española; Concepte: DECA + Nom i cognoms de la persona que sol·licita el títol)

- Imprès de sol·licitud degudament complimentat (Descarregar sol·licitud)

-Declaració responsable degudament complimentat i signada (Descarregar declaració responsable)

L'adreça on s'ha de fer l'enviament de la documentació és:

Departamento de Títulos D.E.C.A.

Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis

Conferencia Episcopal Española

C/ Añastro, 1 – 28033 MADRID

 

Enviament dels Títols de la DECA

- Enviament per servei de missatgeria, amb despeses a càrrec del sol·licitant

- Temps de tramitació estimat: 3 mesos


Cal tenir present que els certificats han d'estar degudament revisats i signats per tant, la seva tramitació NO podrà ser immediata. En cas que necessiteu aquesta documentació per a una data concreta, caldrà sol·licitar-la amb un mínim d'antel·lació.

Per a la compulsa de la documentació necessària caldrà portar a Secretaria una fotocòpia i l'original del document a compulsar.

 

 

 

SOL·LICITUD CERTIFICATS ACADÈMICSSOL·LICITUD CEE - DECA PRIMÀRIADECLARACIÓ RESPONSABLE DECA PRIMÀRIA - CEE

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com