Curs de Batxillerat 2018-2019

Curs

Tipus

Codi

Assignatura

ECTS

Professor/a

1r

OB

1103B

SOCIOLOGIA DE LA RELIGIÓ

4.0

Dr. Àngel Belzunegui

1r

OB

1106B

INTRODUCCIÓ A LA TEOLOGIA

4.0

Dr. Joan Miquel Bravo

1r

OB

1109B

ÈTICA

4.0

Llic. Mercè Porta

1r

OB

1113B

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA II

4.0

Llic. Mercè Porta

1r

OB

1116B

PSICOLOGIA DE LA RELIGIÓ

4.0

Llic. Concepció Palacín

1r

OB

2105B

METAFÍSICA

4.0

Llic. Vicenç Ribas

2n

OB

2101B

MISTERI DE DÉU

6.0

Dr. Josep Mateu

2n

OB

2102B

ANTROPOLOGIA TEOLÒGICA

6.0

 

2n

OB

2103B

MORAL FONAMENTAL

4.0

Dr. Josep M. Gavaldà

2n

OB

2104B

PENTATEUC I HISTÒRICS

4.0

Dr. Joan Ramon Marín

2n

OB

2110B

HISTÒRIA DE L'ESGLÉSIA II

4.0

Llic. Manuel M. Fuentes

2n

OB

2113B

PATROLOGIA

4.0

Dr. Albert Viciano

2n

OB

2114B

ECUMENISME

2.0

Dr. Albert Viciano

2n

OB

1107B

METODOLOGIA TEOLÒGICA

2.0

Llic. F. Xavier Cortès

3r

OB

3106B

ESCRITS JOÀNICS

4.0

Llic. Antoni Pérez de Mendiguren

 

OP

3213B

PASTORAL LITÚRGICA APLICADA

4.0

Dr. Rafael Serra

 

OP

3122B

PASTORAL EVANGELITZADORA

4.0

Llic. Joan Àguila

 

OP

1219B 

DIDÀCTICA I PATRIMONI: L'ACRÒPOLIS ECLESIÀSTICA DE TARRAGONA

4.0

Dr. Andreu Muñoz

1r

LL

0311B

LLATÍ CRISTIÀ I

4.0

Llic. M. Claustre de Bofarull

 

OP

3227B

LA GEOGRAFIA DE LA TERREA SANTA*

*Aquesta assignatura es realitzarà participant a un peregrinatge a Terra Santa i lliurant el treball corresponent

2.0

Llic. Antoni Pérez de Mendiguren


OB: assignatura obligatòria // OP: assignatura optativa // LL: Llengua clàssica

Cal cursar un mínim de 6 ECTS d'assignautres optatives en el transcurs del Batxillerat en Ciències Religioses. També cal escollir una llengua clàssica (Llatí cristià / Grec Bíblic / Hebreu Bíblic) i cursar-la durant dos cursos acadèmics (8 ECTS en total).

Durant un curs acadèmic l’alumne/a no pot cursar més de 60 ECTS.

NOTA: Les assigantures es podran anul·lar en el cas de no haver-hi un nombre d'alumnes matriculats suficients.

Útima actualització: 25 de juliol de 2017

Horaris Batxillerat ISCR Sant Fructuós curs 2018-2019

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com