Llicenciatura en Ciències Religioses

Presentació

Els estudis de segon cicle condueixen a l'obtenció del títol de Licenciatus in Scientiis Religioses, Llicenciat en Ciències Religioses-Especialitat en Cristianisme Antic. Tenen una durada mínima de dos cursos acadèmics complerts (120 ECTS) després d'haver obtingut el títol de Batxiller en Ciències Religioses.

L'alumne que vulgui podrà obtenir el reconeixement civil de l'Estat Espanyol dels estudis de segon cicle Màster en Ciències Religioses. Especialitat en Cristianisme Antic (segons Reial Decret 1619/2011 de 14 de novembre).

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com