Batxillerat en Ciències Religioses

Presentació

Els estudis del primer cicle condueixen a l’obtenció del títol de Baccalaureatus in Scientiis Religiosis / Batxillerat en Ciències Religioses i tenen una durada mínima de tres cursos acadèmics complets (180 ECTS).

L'alumne que ha obtingut el títol eclesiàstic de Batxillerat en Ciències Religioses i vulgui obtenir el reconeixement civil per l'Estat Espanyol dels estudis universitaris de primer cicle haurà de cursar 60 ECTS més: un curs acadèmic complert del cicle de Llicenciatura en Ciències Religioses; ja que l'Estat Espanyol exigeix que els estudis universitaris de Grau (primer cicle) han de tenir 240 ECTS. D'aquesta manera podrà obtenir el títol de Grau en Ciències Religioses (Reial Decret 1619/2011 de 14 de novembre). 

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com